Fordon & Transport

Fördelarna med att utbilda personalen inom HLR

Det är allmänt accepterat att en HLR utbildning med hjärtstartare, kan rädda liv. När det kommer till Hjärt och lungräddning med defibrillator, det som i allmänt tal brukar benämnas hjärtstartare. Detta ger extra tid till den utsatta att bli syresätta eller defibrilleras innan räddningspersonalen anländer och den insatsen gör att vi idag har större möjlighet att rädda fler liv ute i samhället och på våra arbetsplatser.

När någon får hjärtstillestånd räknas varje sekund. Att ha personal som är utbildad i HLR kan göra hela skillnaden i en livshotande situation. Få hjälp av en erfaren HLR instruktör och lär dig hur du skulle kunna hjälpa ifall du är först på plats vid en olycka.

Det finns olika typer av hjärt och lungräddning och det är brukligt idag att man även utbildar i hjärtstartade (defibrillator). Kombinationen gör att det går att syresätta kroppen genom komprimeringar samtidigt som det går att återfå en normal hjärtrytm med hjärtstartaren ifall detta behövs.

HLR-kurser täcker vanligtvis viktiga ämnen som hur man känner igen tecken på hjärtstillestånd, hur man utför HLR på rätt sätt och hur man använder en automatiserad extern defibrillator (utomlands ofta kallad AED). HLR-utbildning är ofta tillgänglig via samhällsorganisationer, arbetsplatser och till och med online eller så kan du utbilda dig via exempelvis webbkurshlr.se om du vill ha en smidig online utbildning inom Hjärt lung räddning.

Var förberedd i en nödsituation med kunskaper inom HLR och hjärtstartare

Fördelarna med HLR-utbildning sträcker sig längre än att bara vara förberedd för en nödsituation. Studier har visat att HLR-utbildning också kan leda till ökat självförtroende och ökad kompetens när det gäller att utföra den livräddande tekniken. I en studie rapporterade vårdpersonal som genomgått HLR-utbildning att de kände sig mer

HLR-kurser erbjuder en rad fördelar för personalen, inklusive möjligheten att rädda liv, sinnesfrid när man är förberedd för en nödsituation och tillfredsställelsen av att veta att man gör skillnad. HLR-kurser med hjärtstartare, kan också vara en bra teambuildingövning, eftersom de främjar samarbete och kommunikation mellan anställda. Dessutom krävs HLR-utbildning ofta av arbetsgivare i vissa branscher. Kurserna inom HLR, (hjärtlungräddning) finns även på engelska och som Första hjälpen för barn både som HLR privat och HLR företag.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln