Fordon & Transport

Möjliga fel på skorstenen

Med den nya brandkontrollsynen så har vi idag börjat få kontroll på dom gamla skorstenarna och deras förfall. Förr så upptäcktes problemen alltför sent och tyvärr så var ofta bränder sista signalen att skorstenen skulle ha åtgärdats. I ett protokoll så redogörs vad som är problemet som skall åtgärdas för att få en skorsten godkänd och i bruk igen, vi ska nämna några vanliga orsaker.
Först har vi kondensproblem, plåtskorstenar kan tyckas vara säkra men icke, varför? Jo luften mellan plåten och teglet är ofta varmare än luften där utanför, då bildas kondens på baksidan av plåten, teglet suger upp kondensen och fryser sedan vid kallare klimat, följden blir frostsprängning av teglet, här var det smulor. Bilden i mitten visar en kanal med oljeeldning, vattenånga som bildas vid förbränning reagerar med det fossila bränslet som innehåller svavel, det ger svaveldioxid som med vattenånga blir svavelsyra, då förstår ni varför bruket har försvunnit mellan teglen. Sist fuktskador på puts eller tegel, i detta fall hade skorstenen putsats om och målats med en för tät färg som inte andades, följden blev frostsprängning igen. Det är tydligen att vatten och fukt är en stor fiende till skorstenar. Låt oss titta på mer bekymmer.
Visst är det trevligt med fåglar, men inte i skorstenspipan, när man återvänder till fritidshuset på våren så tar sig inte elden och det ryker in, orsak? Kajbo, är det riktigt illa kan man få ta upp hål i skorstensmuren och krafsa ur det. Ett tips! Jag använder ett lite styvare plaströr som har en liten böj längst ut och för det upp under kajboet och äter mig skruvande uppåt, då brukar pinnarna och jorden rasa ner och man kan raka ut det, försöker ni stöta ner boet så kan ni göra det ännu svårare därför att ni packar ihop proppen ännu mer. När ett tegel har rasat ner så är erfarenheten att den sitter tajt och hårt, här är ett hål nödvändigt att ta ut stenen oftast. När skorstenen rasat, kanske vinden knäckt antennen som i sin tur fått allt att kalva, ja en ommurning måste ske oftast från takbrytningen.

Om ni går upp på taket och tittar närmare på skorstenen så kan ni se hurdan konditionen är genom att känna på stenarna i kransen och titta på fogarna, känn med en skruvmejsel och är de hårda eller om mejseln försvinner in med lätthet. Ni upptäcker också om överbeslaget sitter eller om det är upprostat. Nu kanske ni undrar vad kan ni göra som lekmän? Den som bäst kan testa skorstenens täthet är sotaren, men då kostar det c:a 1500-2000 kr. En lätt sak är att ta en bild ner i kanalen med en digitalkamera, och lägga upp den på datorn, där ser man bra och det går bra att skicka den t ex till mig som kan ge en fingervisning om den ser bra ut eller inte, sedan finns en annan väg. Ni kan själva köpa rökpatroner av någon i branschen, tag med en lämplig bit skumgummi från en gammal madrass, se till att spjället är stängt där nere i eldstaden eller pannan, tänd patronen och lägg den i den pipa ni vill prova, täck för med skumgummit, lys sedan med en ficklampa i angränsade pipor och se om det kommer rök. Om det gör, då är det läckage mellan skiljetungorna, alltså måste kanalerna tätas. Men här ovan så kan en lekman lägga i bruk och bättra på tillfälligt fogarna, men med tiden kommer en större reparation att behövas. Kom ihåg när ni är på taket, var alltid noga med var ni sätter fötterna och ha någon som håller stegen åt er. Vilka sätt finns att laga skorstenen? Viktiga saker att tänka på om ni ska laga skorstenen och fallgropar att undvika. Här kommer de vanligaste sätten att laga.

 

Trendande artiklar

Dela den här artikeln