Fordon & Transport

Vad är en autoklav och vad används den till inom labbteknik?

En autoklav är en värmebeständig, lufttät anordning som använder ånga för att sterilisera utrustning och förnödenheter. Detta innebär att alla bakterier, virus, svampar eller sporer som finns på de föremål som placeras i autoklaven dödas. Autoklaver används i många olika miljöer, men de är vanligast på sjukhus, kliniker och laboratorier.

Hur fungerar en autoklav?

En autoklav fungerar genom att föremålen i dem utsätts för höga temperaturer och högt tryck. Kombinationen av dessa två faktorer dödar alla skadliga organismer som finns där. De höga temperaturerna bidrar också till att bryta ner eventuella komplexa organiska ämnen så att de lättare kan avlägsnas. Föremålen placeras vanligen på ett trådgaller i autoklavens kammare så att ångan kan cirkulera jämnt och tränga in i alla ytor.

När cykeln är avslutad minskar trycket i autoklaven och dörren kan öppnas. Det är viktigt att vänta tills kammaren är helt trycklös innan dörren öppnas, eftersom detta kan förebygga skador.

Vissa autoklaver har också en torkcykel som kan användas för att avlägsna eventuell kvarvarande fukt från föremålen efter att de har steriliserats. Detta är viktigt för vissa material som kan skadas av att utsättas för höga temperaturer eller om de måste förvaras under lång tid.

Autoklaver varierar i storlek beroende på deras avsedda användning. Vissa hemmamodeller är tillräckligt små för att rymmas på en bänkskiva medan andra är tillräckligt stora för att sterilisera flera brickor med instrument på en gång.

Slutsats

Autoklaver är en viktig utrustning inom labbteknik på alla sjukhus och laboratorier där sterila förhållanden är nödvändiga. De fungerar genom att utsätta föremålen för höga temperaturer och tryck för att döda alla skadliga organismer som finns. Autoklaver finns i olika storlekar och vissa modeller har även en torkcykel för att avlägsna fukt från föremålen efter att de har steriliserats.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln