Fordon & Transport

Vad är UGL?

UGL, eller Utveckling av grupp och ledarskap, är en kurs som syftar till att utveckla en förståelse för hur vi människor arbetar tillsammans. Dess ursprung kommer från USA:s militär, som har investerat betydande resurser och forskning i ledarskap och vad som krävs för att skapa en bra ledarskapsutbildning. På 1970-talet tog Försvarsmakten inspiration från denna kurs och utvecklade UGL i syfte att ge alla officerare en grundläggande utbildning i ledarskap.

UGL täcker ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för ledarskap, till exempel gruppdynamik, effektiv kommunikation och konflikthantering. Kursen ges med hjälp av en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och simuleringar. Många av simuleringarna är baserade på verkliga händelser som instruktörerna själva har upplevt.

En av de viktigaste aspekterna av UGL är att den erbjuder en säker miljö där officerarna kan experimentera med olika ledarstilar och göra misstag. Detta är viktigt för att de ska kunna utveckla sina färdigheter som ledare. Målet är inte att deltagarna ska lära sig ett ”korrekt” sätt att göra saker och ting, utan snarare att utveckla sin egen personliga ledarstil som de kan anpassa till olika situationer.

UGL har varit mycket framgångsrik när det gäller att uppnå sina mål och har besökts av tusentals officerare från hela Sverige. Den har också exporterats till andra länder, till exempel Norge, Danmark, Finland och Estland.

Slutsats

UGL utbildningen på Corecode är en omfattande och allmänt respekterad kurs som ger värdefulla insikter om mänskligt beteende och hur man effektivt leder team. Om du är intresserad av att lära dig mer om ledarskap och förbättra dina egna färdigheter kan UGL vara rätt för dig. Det finns även andra kurser att välja på såsom THE kurs eller JGL (Jämställdhet genus ledarskap).

Trendande artiklar

Dela den här artikeln