Fordon & Transport

Hur används AR och VR inom fordonsindustrin

Inom fastighetsbranschen och hotellbranschen har det sedan en tid dykt upp fler och fler lösningar för Virtual Reality VR, och Augmented Reality AR. Det finns idag virtuella visningar och inredningsväljare som bygger på 3d animation och det som brukar benämnas 3d visualisering.

Detta går idag att göra med real time 3d och skapas för att följa en bransch standard med 3d motorn Unreal engine. På så sätt går det att skapa AR lösningar och VR lösningar som ger en 360 graders visning i realtid och det finns experter på området som genom produkten neo4 skapar moderna tillämpningar som går att använda på många olika sätt inom framförallt fastighetsbranschen som kan vara givande att titta närmre på, ett företag som specialiserat sig på detta är Sightline i Stockholm.

Hur används 3d visualisering AR och AR inom fordonsindustrin?

Tekniken AR och VR används inom fordons industrin genom att man testar framförallt funktioner, eller arbetssätts validering. Men genom tekniken går det även att analysera hur ergonomin kan förbättras för yrkeschaufförer som exempelvis lastbilschaufförer som påverkas av långvarigt stillasittande.

Genom att tidigt i designprocessen, på samma sätt som inom fastighetsbranschen och byggbranschen så kan man skapa bättre produkter för den som ska använda bostaden eller fordonet. Eftersom att det i testmiljö går att testa på ett större urval så går det även att optimera eller specialanpassat efter olika kroppstyper.

På så sätt går det att i ett beställningsskede skapa bättre förutsättningar för individen som vid beställning av ett fordon där det kan passa en bredare massa och inte bara enskilda individer men även för att just specialanpassa en funktion ifall det behovet finns hos kunden.

Tekniken är således väldigt användbar inom många olika typer av branscher och det är oftast applicerbart på flera områden enklare idag då, vissa delar går mot mer standardiserade 3d lösningar för visualisering i och med att teknikmognaden ökar i samhället.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln