Fordon & Transport

Utbildningar för dig som arbetar på och nära vägar

En av de största utmaningarna för alla företag är att se till att de anställda har de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Det är därför väldigt viktigt att dina anställda går en kurs eller hela utbildningen inom Arbete På Väg en så kallad APV kurs.

Den finns i flera olika steg som är beroende lite på hur det arbetet du utför ser ut. Du kanske arbetar med att serva dagvattenbrunnar och då kräver just det arbetet inte samma avancerade nivå, som om du arbetar med större arbeten som vid en trafikerad motorväg.

När du anställer ny personal är det viktigt att du ser till att de får rätt utbildning i alla aspekter av sitt arbete för att säkert kunna utföra sina arbetsuppgifter och vara medveten om riskerna.

Utbildningar som ställer krav på kompetensintyg

Det finns många olika typer av utbildning, men en av de viktigaste faktorerna är om den kommer att vara effektiv för din organisation. Utbildningen kan antingen vara arbetsplatsspecifik vilket innebär att den inte fokuserar på några särskilda problemområden på din arbetsplats.

Arbetsplatsen förändras och utvecklas hela tiden, vilket innebär att kraven på de anställda också förändras hela tiden. Detta kan vara en utmaning även för de mest erfarna och begåvade medarbetarna. Utbildning kan hjälpa de anställda att hålla sig uppdaterade om de senaste förändringarna på arbetsplatsen och se till att de har de färdigheter och kunskaper de behöver för att möta dessa krav.

Arbetsbaserad utbildning är utformad för att möta de specifika behoven i ditt företag som exempelvis Bas P och Bas U. Den kan anpassas för att rikta in sig på de färdigheter som dina anställda behöver förbättra. Dessutom kan arbetsbaserad utbildning ske på plats, vilket kan spara tid och pengar.

Det finns även olika typer av webbaserade utbildningar inom kravställda kompetensområden. Några exempel på andra kurser och utbildningar är utöver Arbete på Väg APV även Säkra Lyft och Allmän Utbildning Ställningar. Det är viktigt att du väljer en utbildningssamordnare som är erfaren som exempelvis Kravkompetens som även anordnar utbildningar inom Elsäkerhetsanvisningarna ESA och Bättre Arbetsmiljö BAM.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln