Fordon & Transport

Utbildning inom arbetsrätt och förhandlingar

Specialistbyrån RiVe har flera års erfarenhet av tillämpningar av lag och praxis inom flera olika branscher. RiVe erbjuder utbildning inom arbetsrätt, vilket ger dig som arbetsgivare kunskaper och hur du bör agera vid anställningar, omplaceringar och uppsägningar på din arbetsplats. En utbildning inom arbetsrätt passar främst för de som har personalansvar eller på något vis hanterar frågor inom arbetsrätt. I utbildningen läggs stort fokus på de arbetsrättens centrala delar och lägger grunderna för att kunna hantera frågor inom detta. Att kunna hantera frågor inom arbetsrätt på ett professionellt sätt minskar risken för att hamna i kostsamma situationer. Utbildningen är grundläggande och det finns inga krav på förkunskaper.

Utöver utbildningen inom arbetsrätt har RiVe möjlighet att erbjuda utbildning inom förhandlingar, samt en utbildning för fördjupning inom detta. Juristerna på RiVe företräder varje år över 750 förhandlingar inom flera olika branscher.

Som en av Sveriges största arbetsrättsbyrå företräder RiVes jurister varje år närmare 1000 ärenden inom förhandling och arbetsrätt. RiVe Juridiska Byrå erbjuder nyexaminerade jurister ett traineeprogram som innebär att man får följa med en av RiVes jurister under arbetsdagarna. Syftet med denna utbildningen är att ge traineejuristen en grundläggande introduktion till yrket som jurist inom det arbetsrättsliga området. Traineejuristen kommer under programmets gång utvärderas kontinuerligt och de som visar potential att utvecklas kan vid ett senare skede erbjudas anställning vid byrån efter programmet har slutförts.

För juriststudenter erbjuder RiVe ett stipendium varje år för den juridikstudent vars examensarbete RiVe funnit vara den bästa uppsatsen inom arbetsrätt under året. Stipendiet ligger på 30 000 kr och för att ansöka finns mer information på rive.se.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln