Fordon & Transport

Säker kemikaliehantering vid transport

Många mindre företag saknar idag en kemikonsult som hjälper dem att få bättre kontroll på dokumentation, varningsetiketter, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer som skall lämnas till myndigheter. En kemikonsult kan hjälpa ditt företag på flera punkter som bl.a. rättsutredningar, utbildningar och riskbedömningar. Företaget Amasis har sedan 1995 erbjudit sin miljöexpertis och kunskap.

Kemikaliehantering

Kemikaliehantering handlar om att på ett strategiskt sätt förebygga miljö- och hälsorisker vid arbete med kemikalier och biologiska ämnen. Genom att använda rätt typ av skyddsutrustning och förebygga skador genom att vidta rätt åtgärder kan du som företagsledare känna dig trygg över dina anställas hälsa.

Transport av farligt gods

När farligt gods ska transporteras är det väldigt ofta flera aktörer inblandade. Då gäller det alla alla inblandade har genomgått en ADR-utbildning för att ha kännedom om alla risker som kan uppstå vid transport av farligt gods. Utbildningens främsta syfte är att förebygga olyckor, men även om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta vilka åtgärder som skall vidtas. Vid transport av farligt gods måste en säkerhetsrådgivare vara inblandad för att förhindra olyckor när det farliga godset hanteras.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln