Fordon & Transport

Sveriges elnät klarar inte av alla elbilar: Här är varför

I Sverige ökar antalet elbilar snabbt och det ställer höga krav på landets elnät. Om alla börjar skaffa sig en laddbox hemma kommer det att bli en enorm belastning på vårt elnät. Idag räcker inte den gröna energin vi har i Sverige, utan den behöver byggas ut med både mer grön energi och kärnkraft i grunden för att klara ett ökande antal elbilar.

Kärnkraft är en kontroversiell fråga i Sverige, men det är något som måste övervägas för att göra vårt lands elnät mer hållbart, samt hjälpa omställningen från fossila bränslen till el.

Hur många hushåll har idag en laddbox?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom det beror på hur man definierar ett ”hushåll” Enligt en rapport från 2016 från Energimyndigheten fanns det dock cirka 45 000 elbilar i Sverige vid den tidpunkten, så det är säkert att säga att en stor majoritet av hushållen inte har någon ännu. Med det ökande antalet elbilar är det uppenbart att Sverige måste vidta åtgärder för att göra sitt elnät mer hållbart. Idag är siffran betydligt högre än 45 000 och ett exakt antal laddboxar finns det ingen siffra på i dagsläget.

Ladda din elbil med en portabel laddare direkt från vägguttaget

Att ladda din elbil med en portabel laddare är ett bra sätt att undvika att belasta elnätet för mycket. Genom att ladda din bil med en bärbar laddare kan du undvika att använda hemmets laddningsbox och bidra till att frigöra utrymme på elnätet för andra.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln