Fordon & Transport

Brandtätning och fogning

Svenska Fog & Brand har flera års kunnighet av fogning och brandtätning. Svenska Fog har sitt huvudkontor i Hässleholm, men även kontor på andra platser runt om i hela Sverige som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Brandtätning skyddar vid brand

Alla byggnader måste på något vid brandsäkras enligt svensk lagstiftning. Det påträffas två olika typer av brandsäkring – Passiv och aktiv brandtätning. En kort förklaring av de två är att en passiv brandtätning är till för att blockera rök och eld att ta sig fram via t.ex. väggar alternativt ventilationsstråk. Ett aktivt brandskydd kan tex. vara ett sprinklersystem som går igång när rök upptäcks i byggnader. Svenska Fog jobbar med passivt brandskydd och fogar som exempelvis sväller vid brand för att motverka spridningen i byggnaden.

Svenska Fog & Brand har lång erfarenhet av brandtätning i Stockholm, Göteborg och Malmö och har under många år tagit fram ett helt unikt system för att dokumentera sina projekt. Detta betyder att de har en databas över alla deras tätningar och fogar för framtida referenser. Med ett unikt ID för varenda fog blir det okomplicerat att slå upp info om specifika tätningar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln