Fordon & Transport

Lex Sarah-skandalen som beskrevs som ett rättsövergrepp

Med hedersrelaterade ärenden som lades på hög och flertalet interna Lex Sarah-anmälningar som inte togs på allvar blev Socialtjänsten i Hedemora ett väldigt omtalat ämne i hela landet.

Det började med två socialsekreterare som arbetade för kommunens specialgrupp inom bekämpning av hedersbrott slog larm om att barn utsattes för grovt våld utan att förvaltningen hade agerat. De båda socialsekreterarna blev kort därefter kallade på ett möte hos Socialtjänstens förvaltningschef i Hedemora. De trodde att det skulle handla om upptäckterna de hade anmält, men dagen innan så ändrades kalenderkallelsen till att istället handla om brott mot sekretesslagen och dataintrång. De två socialsekreterarna kontaktade då arbetsrättsexperterna RiVe Juridiska Byrå. Vid mötet fick höra att de hade begått sekretessbrott och dataintrång, vilket resulterade i att de båda fick sparken.

Mötet med förvaltningschefen blev början på en långdragen rättsprocess där kommunen via sitt SKR-ombud valde att fortsätta på linjen att de båda socialsekreterarna hade begått brott mot sekretesslagstiftningen. Processen höll på i nästan ett helt år innan kommunen valde att hoppa av ärendet ett par dagar innan huvudförhandlingen i tingsrätten.

Det hela slutade i att en av de anställda fick sin anställning tillbaka och ett allmänt skadestånd, medans den andra fick en utbetalning om 28 månadslöner och allmänna skadestånd. Med alla kostnader inräknade blev kommunen förpliktade att erlägga omkring tre miljoner kronor till de två socialsekreterarna.

RiVe Juridiska Byrå

Arbetsrättsbyrån RiVes och deras två klienter i Lex Sarah-skandalen i Hedemora gick ut som vinnare. RiVe arbetar med sin egenutvecklade och målinriktade metodik i kombination med sin omfattande kunskap och juridiska expertis. Byrån representerar allt från enskilda individer, myndigheter och företag.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln