Funktion och modeller

En timmerbil är en typ av lastbil som används för att transportera timmer. Huvudsakligen finns det två olika typer av moderna timmerbilar. Dels finns det de timmerbilar som används på ojämnt underlag i exempelvis skogen, dels finns det de timmerbilar som används för transport på plant väglag.

De timmerbilar som används på ojämn mark är bland annat utrustade med tåliga däck som ger ett fast grepp. Några kända tillverkare av timmerbilar är Hayes Truck, Scania AB sa,t Volvo.

En timmerbil

Historia

Förr i tiden transporterade man timmer via vattendrag och liknande. Ifall detta inte var möjligt använde man sig istället av hästar och oxar som fick dra timret. Vilket senare ersattes av lokomotiv och slutligen timmerbilar.

Under 1920- och 1930-talen förbättrades de primitiva timmerbilarna och utrustades med starkare motorer samt förbättrat bromssystem.