Funktion

En lastbil är en typ av motorfordon vars främsta uppgift är att transportera gods av alla dess slag. Godstransporten kan antingen utföras av yrkeschaufförer eller av privatpersoner. Lastbilar finns i flera olika storlekar och modeller. Storleken på lastbilen varierar beroende på användningsområde.

En lastbil.

Lätt lastbil och tung lastbild

Lastbilar delas in i lätta lastbilar respektive tunga lastbilar. En lätt lastbil får ha en maxvikt på 3,5 ton medan en tung lastbil måste väga över 3,5 ton. Vidare delas tunga lastbilar in i två grupper vilka är lastbilar som har en totalvikt över 16 500 kg respektive lastbilar som har en totalvikt under 16 500 kg.

Lastbilar kategoriseras även efter användningssätt.Långtradare används för fjärrtransporter, distributionsbilar används inom en viss region och anläggningsbilar används för transport av sten, grus jord etc.

Historia

År 1891 byggdes den första lastbilen i världen av Daimler. Det var många som ansåg att lastbilen var ett komplement till järnvägar, sjöfartstransporter samt hästdragna lastvagnar. Under 1950-talet byttes bensinmotorerna ut mot dieselmotorer som följdes av att lastbilarna blev både tyngre och längre. Lastbilen blev det mest förekommande transportmedlet under 1960-talet vilket berodde på en förbättrad infrastuktur samt kvalitet av lastbilarna. Lastbilarna blev miljövänligare under 1980-talet vilket sedan fortsatte att förbättras.

Kända tillverkare och maxvikt

Några kända tillverkare av lastbilar eller lastbilsdelar är Iveco, Kamaz, DAF, Kenworth, Scania, Tata etc. Den maxvikt som är tillåten skiljer sig beroende på land. Majoriteten av de europeiska länderna tillåter en maxvikt på 40-48 ton medan maxvikten i USA är 36 ton. I Sverige är den tillåtna maxvikten 60 ton med vissa undantag.