Användning

En lastmaskin är en typ av entreprenadmaskin vars främsta syfte är att lasta samt hantera olika bulkvaror som sand, grus och flis med hjälp av en skopa. Lastmaskiner kan användas på flera olika sätt eftersom de vanligen är utrustade med med standardiserade redskapsfästen vilket möjliggör växlande mellan ett flertal redskap av olika typer.

Det finns även flertal olika modeller av exempelvis skopor. Det finns tandade grusskopor, otandade grusskopor, skopor som används till lätta material som snö eller flis, skopor som är anpassade för att utföra lätta schaktningsarbeten etc.

En lastmaskin.

Modeller

Lastmaskiner som väger nio till femton ton används många gånger till snöröjning eller pallhantering. Det finns även lastmaskiner av en mindre modell som många gånger används som servicemaskiner på olika byggplatser.

Det finns flera olika maskiner som påminner om lastmaskiner som exempelvis teleskoplastare, kompaktlastare, frontlastare etc. Moderna lastmaskiner är vanligen fyrhjulsdrivna samt ramstyrda. Några svenska tillverkare av lastmaskiner är Volvo Construction Equipment, Ljungby Maskin samt Lundberg Hymas AB.