Funktion

En bildemontering kallas även många gånger för en bilskrot. Bildemonteringen fungerar som en återvinningsstation som köper och säljer skrot. Många lämnar sin bil eller annat motorfordon på en bildemontering när bilen är allvarligt skadad, inte fungerar eller om den inte går att reparera. Ägaren kanske inte heller tycker att det är värt att reparera fordonet.

En bildemontering.

De olika motorfordon blir först dränerade från miljöskadliga vätskor för att sedan bli isärplockade. De användbara begagnade bildelarna säljs sedan till kunder. Många gånger säljs delarna direkt över disk men delarna säljs även till stor del över internet.

De delar som inte går att sälja pressas istället ihop till platta paket eller små kuber som därefter skickas vidare till en fragmentering som tuggar sönder delarna till metallflis.

 

Ett krav för att en bildemontering ska få vara verksam är att den ska vara auktoriserad av länets länsstyrelse. Idag finns det omkring 150 auktoriserade bildemonteringar i Sverige.