En gul bil.

Indelning

Bilar är motorfordon som vanligen är försedda med fyra hjul. I Sverige kategoriseras bilar i personbilar, lastbilar samt bussar. Mopedbilar tillhör gruppen mopeder och EPA-traktorer tillhör traktorer. Personbilar kategoriseras efter sin karossform. Bland de vanligaste formerna är sedan, kombi, cabriolet, coupé, minibuss, stadsjeep samt skåpbil. I flera yrken använder man sig av specialutformade bilar. Några av dessa är brandbilar, polisbilar, bärgningsbilar, ambulanser, taxibilar etc.

 

En gammal bil.

Ursprung

Bilen har sitt ursprung i självgående vagnar som drevs med hjälp av ångmotorer och konstruerades av Nicolas-Joseph Cugnot. I början av 1800-talet tillverkades den första vagnen som var anpassad för persontrafik. Biltillverkningen fortsatte sin utveckling, under 1830-talet byggdes den första eldrivna vagnen och den första bensinmotorn kom under 1870-talet.

Senare tillverkades något som kallades för ”de första bilen” och hade egen styranordning samt förbränningsmotor. De allra första bilarna var för dyra för att slå igenom på riktigt. Henry Fords masstillverkning på löpande band av T-forden i början av 1900-talet ledde till att priset sänktes något enormt.

Miljöbilar

Under de senaste åren har det tillverkats allt fler miljöbilar för att minska de skadliga utsläppen. Moderna bilar har numera även avgasrening. Katalysatorn gör att halterna av kolmonoxid, kolväte samt kväveoxider reduceras radikalt. De motorer som drivs av naturgas eller biogas släpper ut betydligt mindre miljö- och hälsofarliga avgaser än de motorer som är drivna av dieselolja eller bensin.