Allmän fakta

Det finns flera olika typer av båtar i alla möjliga modeller och prisklasser. En roddbåt drivs fram via åror eller paddlar där det är du själv som bestämmer farten. Det finns även segelbåtar som drivs fram med hjälp av vindkraft och motorbåtar som drivs av en motor. Båtens botten kallas för skrov och en katamaran är beteckningen på två skrov bredvid varandra medan en trimaran är när en båt är konstruerad av tre skrov. Det som gör att båten flyter är att båtens vikt är densamma som vattnet som trängs undan.

Båtar

Uppkomst

Den första farkosten som människan konstruerade för kunna färdas över vatten var säkerligen en flotte som tillverkades redan 6000 år f. Kr. Sveriges äldsta båtfynd är Björkebåten som var en stockbåt (en stock som urholkades och gröptes ur). En av de äldsta båtar som har hittats i Skandinavien är Hjortspringsbåten som hittades utanför Jylland i Danmark. Båten beräknas vara från år 300-400 f. Kr och drevs fram med paddlar.

Under medeltiden började man bygga stora båtar som kunde lasta mycket och senare byggdes handelsfartyg utrustade med kanoner. I södra delen av Sverige byggde man båtar främst i ek medan man i den norra delen använde sig av furu.

Båtar i nutid

Idag finns det relativt många båtägare som främst har båten som en fritidssysselsättning eller använder den när de ska åka på semester någonstans. Båtar används även i tävlingssammanhang som kappsegling eller olika motorbåtsporter. Några typer av båtar är dinge, jolle, snipa, vattenskoter, eka, skeppsbåt, ketch, slup etc.